EcoSunPower logo 2

Algemene Voorwaarden

  1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden geleverd door Eco Sun Power, met betrekking tot de installatie, levering en onderhoud van zonnepaneelsystemen. Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met deze voorwaarden.

  1. Offertes en Overeenkomsten

2.1 Alle offertes en prijzen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

2.2 Een overeenkomst wordt als gesloten beschouwd nadat de klant schriftelijk akkoord is gegaan met de offerte en eventuele vereiste aanbetaling is ontvangen.

  1. Betaling en Facturering

3.1 Betaling dient te geschieden volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden.

3.2 Bij vertraging in de betaling kunnen rente en incassokosten in rekening worden gebracht.

  1. Installatie en Levering

4.1 Eco Sun Power zal zich inspannen om de overeengekomen installatie- en leveringstermijnen na te komen. Vertragingen veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden kunnen echter voorkomen.

4.2 De klant is verantwoordelijk voor het zorgen voor een geschikte en veilige installatieplaats, evenals toegang voor het installatieteam.

  1. Garantie en Onderhoud

5.1 Eco Sun Power biedt garantie op de geïnstalleerde zonnepanelen en bijbehorende componenten volgens de specificaties van de fabrikant.

5.2 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om regelmatig onderhoud uit te voeren volgens de instructies van Eco Sun Power om de garantie te behouden.

  1. Aansprakelijkheid

6.1 Eco Sun Power is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade.

6.2 De totale aansprakelijkheid van Eco Sun Power is beperkt tot het bedrag dat is betaald voor de specifieke diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  1. Toepasselijk Recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Spanje, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

  1. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden, neem contact op met E co Sun Power via info@ecosunpower.es.